Vull ser productor

Els socis poden ser socis consumidors o socis productors. En cas que un soci consumidor vulgui esdevenir soci productor ho ha de demanar formalment a l'assemblea anual i presentar una proposta d'elaboracions que li agradaria fer. L'assemblea prèvia consulta als socis productors ho pot aprovar, ajornar o rebutjar. En cas que s'aprovi les noves cerveses aprovades s'inclouran en el calendari de la propera temporada.