Preus

Com sabeu el Club Cerveser Can Navarra no ven cervesa, si no que l'autoprodueix de forma col·lectiva i solidaria. Per tal de facilitar la repercussió dels costos d'elaboració que han d'assumir els socis que participin d'un mateix lot de cervesa d'una forma fàcil, l'assamblea-2014 va aprovar una estimació de costos de forma unitària per ampolla de 33cl. que va ser revisada a l'assemblea del 2016, 2021 i 2024. Així, en funció del nombre d'ampolles que cada soci vulgui obtenir es podrà calcular bé la part de despeses que li pertoquen.


Les despeses fixes són :
cost de distribució 0,5€/ampolla
cost caixa 0,15€/ampolla


Total fix 0,65€/amp


Les despeses variables són:


ingredients entre 1,5€/amp i 4€/amp segons graduació alcohólica
Hores d’el·laboració (12h/lot) 0,65€/amp (resulten entre 10-13€/hora segons mida del lot)


A la vista d'això s'estableix que les despeses es repercutiran unitàriament de la següent forma:


Cerveses de fins a 5,5º : 2,5€
Cerveses de 5,5-7º : 3€
Cerveses de més graduació als trams anteriors increment de 0,5€/grau

*costos i trams revisats en l'assamblea 2021