Preus

Com sabeu el Club Cerveser Can Navarra no ven cervesa, si no que l'autoprodueix de forma col·lectiva i solidaria. Per tal de facilitar la repercussió dels costos d'elaboració que han d'assumir els socis que participin d'un mateix lot de cervesa d'una forma fàcil, l'assamblea-2014 va aprovar una estimació de costos de forma unitària per ampolla de 33cl. Així, en funció del nombre d'ampolles que cada soci vulgui obtenir es podrà calcular bé la part de despeses que li pertoquen.


Les despeses fixes són :
cost de distribució 0,25€/ampolla
cost caixa 0,10€/ampolla


Total fix 0,35€/amp


Les despeses variables són:


ingredients entre 0,5€/amp i 3€/amp segons graduació alcohólica
Hores d’el·laboració (12h/lot) 0,65€/amp (resulten entre 10-13€/hora segons mida del lot)


A la vista d'això s'estableix que les despeses es repercutiran unitàriament de la següent forma:


Cerveses de 3-4 º : 1,5€
Cerveses de 4-5º : 1,75€
Cerveses de 5-6º : 2€
Cerveses de 6-7º: 2,5€
Cerveses de llarga fermentació (lagers) o molt llupolades fins a 5º: 2€
Cerveses de més graduació als trams anteriors increment de 0,5€/grau
Cerveses especials (Nadal, st Joan, etc): segons cada cas


*costos i trams revisats en l'assamblea 2016