Imatge notícia

Assemblea Club 2023

Reunits el 16 de juliol de 2023, a La Carreta del Ter, 26 socis del Club es tracten els següents temes:

1) Producció

Aquest any hem baixat lleugerament de producció. Aprox 6.000 litres de cervesa repartida en 25 lots quan el promig estava en 8000 litres i 34 lots. El motius del descens de lots es deu a la baixa d’en Pablo com a soci productor. Entre els motius possibles descens del consum s’apunta a la retallada de despeses no essencials que està fent tothom, que es tradueix en comandes o d’una caixa en comptes de dues, i un consum més esporàdic.
La baixa d’en Pablo com a productor s’ha resolt eliminant fires i altres esdeveniments. Els lots ara son més grans i alguns mesos s’han pogut oferir durant dos mesos per mantenir una oferta variada de 3 lots/mes.

2) Comptes quotes:

Quotes pagades a juliol 2023 570€

Despeses Club
Domini 60,48€
Hosting 28,89€
Taules Festa lager 36,54€
Varis festa lager 16,69€
Barrils assemblea 200€
Total 342,6€

Saldo post assemblea 227,4€

3) Comptes producció

La darrera revisió de preus és del 2021. Aquest any el grà s’ha pujat un 40%. Per sort vam fer la compra de grà just abans de la puja però enguany no ens escaparem. El llúpol està estable després de anys pujant sense parar. El que si ha pujat i molt és la fruita en polpa.
Vista aquesta situació estem al limit d’haver de revisar preus de nou. Malgrat tot, i veient que el preu és un tema clau per mantenir les comandes dels socis, es proposa aguantar un any més amb els preus vigents, aplicant un criteri de discrecionalitat dels productors per revisar a l’alça els lots que portin grans quantitats de llúpol o fruita per fer viable també alguns tipus de cerveses que ens agraden.

4) Activitats

Per l’any vinent es proposen 3 activitats pròpies:
- Roda d’estils a finals de la tardor al Birrot
- Festa lager a finals d’hivern a can Navarra
- Assemblea i fi de temporada a La Carreta

Col·laborar en l’organització i participar en:

- Trobada homebrewer al setembre
- Fira St. Julià al maig

5) Cerveses per la temporada 2023-2024

Es proposa mantenir el criteri actual de:

- Prioritzar la bevibilitat per damunt d’altres criteris - Una cervesa llupolada com a mínim cada mes - Una cervesa d’alta graduació com a max al mes - Mantenir un criteri d’estils variat - Continuar oferint algunes cerveses d’avantguarda i experimentals

Es proposa que en Santi i en Kenet que han fet el seu primer lot com a nous socis productors en facin dos a la propera temporada. Donat que son especialistes en sour i que son cerveses que funcionen bé a l’estiu es proposa que facin una al principi i una altra al final de temporada.
La resta de lots els produiran en Joan i l’Enric i tindrem el calendari de temporada complet al setembre.

En Joan Pou fa un recordatori de l’acord de l’any passat de que es pengin les receptes del Club per tal que els homebrewers les puguin elaborar a casa. Bona part de les d’enguany ja estan penjades però en falten moltes que mica en mica s’aniran penjant al web.

Sense més temes a tractar s’aixeca la sessió