Imatge notícia

Nova quota anual de soci/a

Després de molts anys funcionant sense quotes de soci al nostre Club, l'assemblea del 2022 va decidir establir una quota anual com q millor solució per finançar els costos de l'entitat no imputables a la producció de cervesa, tals com el domini i el hosting de la pàgina web, l'adquisició de caixes de cartró i la reposició anual d'ampolles.

La quota es va establir en 10€ l'any.

La primera quota es pagarà juntament amb la primera comanda que es faci a partir de gener del 2023. Les següents quotes aniran d'acord amb les temporades (juliol-setembre).

El recordatori de pagar la quota anual apareixerà sumada al cost de la primera comanda que facis de la temporada