Imatge notícia

Nova quota anual de soci/a

Després de molts anys funcionant sense quotes de soci al nostre Club, l'assemblea del 2022 va decidir establir una quota anual com q millor solució per finançar els costos de l'entitat no imputables a la producció de cervesa, tals com el domini i el hosting de la pàgina web, l'adquisició de caixes de cartró i la reposició anual d'ampolles.

La quota es va establir en 10€ l'any.

La primera quota es pagarà juntament amb la primera comanda que es faci i es renovarà un cop l'any al mes de gener.

El recordatori de pagar la quota anual apareixerà sumada al cost de la primera comanda que facis de en el nou any.

Un cop més agraïm al nostre webmaster Oriol Olivé per haver-nos incorporat el control de quotes al web