Imatge notícia

Acta de l'Assemblea 2021

Acta de l’Assemblea del Club cerveser can Navarra. Can Bellvitge 3 juliol de 2021.

- Balanç de la temporada

Explicació per part dels socis productors de com ha anat aquesta temporada tan accidentada. Relativa normalitat dins l context de covid de Setembre a Novembre. Al desembre aturada per positiu de Covid de l’Enric. De gener a febrer repartiment per missatger. En no poder tornar les ampolles es van haver d’adquirir 1000 ampolles noves. Des de març el repartiment ha recuperat la normalitat.
Hem autoproduït uns 2.500 litres, 700 menys que l’any passat degut al covid i a problemes amb el prototip de la nova embotelladora que estem dissenyant amb imbroll.
A la vista de les dades es decideix mantenir el Club obert a nous socis.

- Preparació del desè aniversari

La temporada 21-22 farem 10 anys. Es comenten algunes idees sobre el que podríem fer.

1) Publicar al web les receptes clàssiques del Club per als homebrewers
2) Animar a socis homebrewers a oferir un lot pel club
3) Fer noves samarretes
4) Fer colaboracions amb altres cerveseries.
5) Festa lager oberta a altres productors de lagers i festa grossa de final de temporada

Es decideix fer una enquesta entre els socis sobre que els hi agradaria fer i s’organitzarà una comissió del desè aniversari.

- Revisió de preus

Els preus no s’han revisat des del 2016. Conscients que cal actualitzar els preus per internalitzar les despeses fixes i alhora que tampoc es bon moment per fer una puja generalitzada, es proposa incrementar el cost de les cerveses només en els tres primers trams de graduació alcohòlica i unificar alguns trams.

Preus 2016
Cerveses de 3-4 º 1,5€
Cerveses de 4-5º 1,75€
Cerveses de 5-6º 2€
Cerveses de 6-7º 2,5€
Cerveses de 7-8º 3€
Cerveses de més graduació als trams anteriors increment de 0,5€/grau

Preus 2021-2022
Cerveses fins a 4º 2€
Cerveses de 4-5,9º 2,5€
Cerveses de 6-7,9º 3€
A partir d'aquesta graduació 0,5€ més per cada grau alcohòlic.

- renovació de junta

Els estatuts preveuen que a banda dels socis productors hi hagi com a minim dos socis consumidors a la junta. Donat que els socis consumidors que ara havien de fer aquesta tasca per raons personals no poden venir mai, es demana si hi ha algú interessat. En Marc Rosdevall i en Xevi Gil s’ofereixen.

- Precs i preguntes

En el torn final es comenta la necessitat de recordar als socis que les cerveses es poden votar com a manera de valorar conjuntament les que més ens agraden i alhora recordar un mateix quines són les teves preferides per tornar-les a demanar. S’acorda incorporar-ho en el text del correu amb les novetats cerveseres.

També es demana si aprofitant el desè aniversari no es podria activar el tema de les vitoles per identificar les ampolles. El cert és que la web ja està preparada per descarregar-les i el disseny ja estava bastant avançat. S’acorda donar-li una empenta al tema.

Sense més questions a tractar s’aixeca la sessió.